เป็นเขตเทศบาลตำบลน่าอยู่ ก้าวสู่ประชาคมอาเซียน เรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมครัวเรือน เป็นแหล่งภูโนสวย ลำห้วยใส หนองหลวงวิไล ถิ่นทุ่งไดโนเสาร์

วีดิทัศน์

จดหมายข่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

กิจกรรม/ผลงาน

แหล่งท่องเที่ยว

 • 1 เทศบาลตำบลกุดจิก

 • 2 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโคกกลาง

 • 3 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านกุดจิก

 • 4 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแสนสุข

 • 5 ศูนย์เกษตรพอเพียงตำบลกุดจิก

 • 6 กลุ่มอนุรักษ์ควายไทย หมู่ที่ 4

 • 7 กลุ่มควายงาม

 • 8 วัดถ้ำหัก

 • 9 วัดกุดจิก

 • 10 วัดถ้ำพระเวทย์

ผลิตภัณฑ์ชุมชน

 • 1 กลุ่มควายงาม

 • 2 กลุ่มทอผ้าไทญ้อและผ้าพื้นเมืองไทญ้

 • 3 กลุ่มทอผ้าย้อมสีธรรมชาติและหมักโคลนหนองหลวง

 • 4 กลุ่มทอเสื่อกก

 • 5 การละเล่นของชาวไทญ้อแต่โบราณ

 • 6 การละเล่นของไทญ้อแต่โบราณ

 • 7 ผลิตภัณฑ์อ้อยคั้นน้ำ

 • 8 ผ้าโบราณ

 • 9 ผ้าพื้นเมือง

 • 10 ผ้าย้อมสีธรรมชาติและหมักโคลน

แบบสำรวจความคิดเห็น

ท่านประทับใจการให้บริการของ ทต.กุดจิก ด้านใดมากที่สุด ?

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

icon
ขณะนี้
0000001
คน
icon
วันนี้
0000011
คน
icon
สัปดาห์นี้
0000027
คน
icon
เดือนนี้
0000088
คน
icon
ปีนี้
0002925
คน
icon
ทั้งหมด
0011939
คน

เว็บไซต์/ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง

Share on Line
Share on Pinterest