ประกาศเทศบาลตำบลกุดจิก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 สายไร่นายสนั่น - บ้านนายคำพันธ์ กว้าง 5 เมตร ยาว 775 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,875 ตารางเมตร เทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

Share on Line
Share on Pinterest