วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลกุดจิก โดยการนำของนายสมชาย พิมพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมกับสมาชิกสภาเทศบาลตำบลกุดจิก,สภาวัฒนธรรมเทศบาลตำบลกุดจิก,กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน,ข้าราชการและพนักงานเทศบาลตำบลกุดจิก เข้าร่วมประชุมหารือ การจัดงานวันลอยกระทง ตามโครงการวันลอยกระทงไทญ้อ ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลกุดจิก

Share on Line
Share on Pinterest