วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.30น. เทศบาลตำบลกุดจิก โดยการนำของนายสมชาย พิมพัฒน์ นายกเทศบาลตำบลกุดจิก มอบหมายให้กองช่าง งานสาธารณูปโภค ออกซ่อมแซมและขยายเขตน้ำประปา หมู่ที่ 1 บ้านกุดจิก ตำบลกุดจิก อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาฬสินธุ์

Share on Line
Share on Pinterest