วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00น. เทศบาลตำบลกุดจิก โดยการนำของนายสมชาย พิมพัฒน์ นายกเทศมนตรีตำบลกุดจิก และกองช่าง งานสาธารณูปโภค ออกพื้นที่หนองหนองหลวงเพื่อปิดประตูระบายน้ำ โดยมีบริษัท อิสาน พรีเมี่ยม สตาร์ช จำกัด ได้สนับสนุนรถแม็คโคร ในการปิดประตูระบายน้ำหนองหลวง ในครั้งนี้

Share on Line
Share on Pinterest