หมวดหมู่ หัวข้อ กระทู้ล่าสุด
สนทนาภาษาชาวบ้าน ร้องเรียน ร้องทุกข์

สายด่วนประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกุดจิก หรือติดต่อสอบถาม 063-0575672

2
ท่อน้ำแตกค่ะ
27/09/2564 09:30:27
เรื่องร้องเรียน

สายด่วนประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลกุดจิก หรือติดต่อสอบถาม 063-0575672

1
ถนนชำรุด
27/09/2564 09:31:48
E- Service Online

รับร้องเรียน-ร้องทุกข์ ออนไลน์

0 ไม่มีกระทู้
ร้องเรียน-ร้องทุกข์ การทุจริต

ร้องเรียน-ร้องทุกข์ การทุจริต

0 ไม่มีกระทู้
แสดงความคิดเห็นการดำเนินงานหน่วยงาน

...

0 ไม่มีกระทู้
ช่องทางการแจ้งเบาะแสป้ายโฆษณา

...

1
ช่องทางการแจ้งเบาะแส...
28/08/2564 10:45:43

Share on Line
Share on Pinterest